Výmena tovaru

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

2. Kupujúci je povinný tovar odoslať na adresu: Renovint, s.r.o., Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Bližšie informácie získa Kupujúci na e-mailovej adrese info@chlebnik.sk. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, tovar nesmie byť používaný a praný, tovar musí byť nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoužívaný, neupravovaný ,neznečistený ,nepraný, nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho, ktorý uvedie v písomnom odstúpení od zmluvy. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek používaný, praný, akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti povinnosti vrátiť kúpnu cenu. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

5. Vrátenie tovaru upraveného podľa špeciálnych požiadaviek Kupujúceho nie je možné.

Výmena tovaru

1. Ak si budete želať, tovar Vám vymeníme za inú veľkosť alebo farbu.

2. Tovar musí byť celkom neporušený, v neporušenom obale,dobre zabalený, schopný ďaľšieho predaja (vrátane informačních visačiek).

3. Za prvú výmenu tovaru neplatíte, ide na náklady predávajúceho. Ďalšie výmeny toho istého tovaru idú na náklady kupujúceho.

4. Výmena tovaru upraveného na mieru Kupujúceho nieje možná.

 

V Chocholnej, dňa 01.11.2016

Renovint, s.r.o.
Chocholná-Velčice 261
91304 Chocholná-Velčice

Platba a poštovné
Platba
Dodanie
Poštovné
Výmena tovaru

shop & design by Macko